یکی دیگر از گروه های پمپ شناور پمپیران، پمپ شناور گروه 271 BPD می باشد، طراحی مناسب و استفاده از بهترین آلیاژ ها در تولید پمپ های شناور پمپیران، کارایی فوق العاده و دوام و ماندگاری را برای مصرف کنندگان به ارمغان آورده است. گروه 271 شامل الکترو پمپ های ذیل است.

انواع پمپ شناور گروه 271 BPD پمپیران

 • پمپ شناور 271/2 پمپیران
 • پمپ شناور 271/3 پمپیران
 • پمپ شناور 271/4 پمپیران
 • پمپ شناور 271/5 پمپیران
 • پمپ شناور 271/6 پمپیران
 • پمپ شناور 271/7 پمپیران
 • پمپ شناور 271/8 پمپیران
 • پمپ شناور 271/9 پمپیران
 • پمپ شناور 271/10 پمپیران
 • پمپ شناور 271/11 پمپیران
 • پمپ شناور 271/12 پمپیران
 • پمپ شناور 271/13 پمپیران
 • پمپ شناور 271/14 پمپیران

پمپیران، نقطه ماکزیمم راندمان آبدهی را برای پمپ شناور پمپیران گروه 271 BPD را 40 متر مکعب در ساعت می داند. همچنین بنا به مدل و قدرت پمپ می تواند اب را در رنج ارتفاعی 12 الی 84 متر بالا ببرد. قدرت الکترو موتورهای این مجموعه از 3.7 تا 15 کیلو وات متغیر بوده و شامل گروه های 6E , 7A می باشد.

نمایش 1–12 از 13 نتیجه