نمایش 1–12 از 389 نتیجه

ترانسفورماتور کم تلفات 1000KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

2,965,798,000  2,876,824,060 

ترانسفورماتور کم تلفات 1250KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

3,273,221,000  3,175,024,370 

ترانسفورماتور کم تلفات 1600KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

4,396,521,000  4,264,625,370 

ترانسفورماتور کم تلفات 2000KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

5,081,193,000  4,928,757,210 

ترانسفورماتور کم تلفات 25 kva ایران ترانسفو

178,546,000 

ترانسفورماتور کم تلفات 400KVA ایران ترانسفو

1,147,326,000  1,112,906,220 

قیمت ترانسفورماتور کم تلفات 1000KVA ایران ترانسفو

2,464,469,000  2,390,534,930 

قیمت ترانسفورماتور کم تلفات 100KVA ایران ترانسفو

414,121,000  401,697,370 

قیمت ترانسفورماتور کم تلفات 100KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

584,540,000 

قیمت ترانسفورماتور کم تلفات 1250KVA ایران ترانسفو

2,764,273,000  2,681,344,810 

قیمت ترانسفورماتور کم تلفات 125KVA ایران ترانسفو

546,319,000  529,929,430 

قیمت ترانسفورماتور کم تلفات 125KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

688,047,000  667,405,590