ایران ترانسفو به عنوان یکی از پیشگامان صنعت تولید ترانسفورماتور محصولات تولیدی خود را در انواع و کاربردهای مختلف تولید و به بازار بر اساس نیاز روز مشتریان عرضه می نماید. این شرکت سابقه طولانی در تولید ترانسفورماتور قدرت، ویژه و البته نوع پر طرفدار ترانسفورماتور توزیع دارد. از این رو لیست قیمت این محصولات به دسته بندی و انواع مختلف برای مشتریان گرامی در وبسایت گستره آبی ارائه شده است تا عزیزان بتوانند به راحتی به محصولاتی که مد نظر آنهاست دست یابند. در اینجا لیست قیمت ترانسفورماتور سه فاز ایران ترانسفو (26 مهر 1400) آورده شده است که در واقع به دلیل دسته بندی سه فاز و تک فاز، لیست قیمت این سری از محصولات که تنها از اتصلات سه فاز استفاده می نمایند به صورت جداگانه در این قسمت آورده شده است. علاوه بر این توجه داشته باشید که لازم به ذکر است که تمامی محصولات ایران ترانسفو بر اساس استاندارد IEC60076 و VDE0532 آلمان تهیه و تولید می شوند.

خاطر نشان می شویم که لیست قیمت ترانسفورماتور سه فاز ایران ترانسفو (26 مهر 1400) توسط شرکت ایران ترانسفو در تاریخ 1400/02/04 برای مشتریان عرضه شده است و با توجه به اینکه پس از این لیست دیگری ارائه نشده است، می توان گفت که این قیمت ها به روزترین قیمت محصولات ایران ترانسفو می باشند، البته توجه داشته باشید که ارزش افزوده در این لیست اضافه شده و در نظر گرفته شده است. همچنین گستره آبی در سریع ترین زمان ممکن هرگونه تغییر در قیمت ترانس سه فاز و سایر انواع ترانسفورماتورها را به اطلاع شما عزیزان خواهد رسانید.

به منظور سهولت در دسترسی به قیمت محصولات پمپیران بر روی نام گروه محصولات کلیک فرمایید تا مستقیما به قیمت گروه مورد نیاز خود منتقل شوید.

لیست قیمت ترانسفورماتور سه فاز ایران ترانسفو
لیست قیمت ترانسفورماتور کم تلفات ردیف 20 کیلو ولت ایران ترانسفو
لیست قیمت ترانسفورماتور کم تلفات ردیف 33 کیلو ولت ایران ترانسفو
لیست قیمت ترانسفورماتور کم تلفات هرمتیک ردیف 20 ایران ترانسفو
لیست قیمت ترانسفورماتور کم تلفات هرمتیک ردیف 33 ایران ترانسفو
لیست قیمت ترانسفورماتور روغنی نرمال ردیف 11 ایران ترانسفو
لیست قیمت روز ترانسفورماتور روغنی نرمال ردیف 33 ایران ترانسفو
لیست قیمت روز ترانسفورماتور خشک ایران ترانسفو
لیست قیمت ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو

لیست قیمت ترانسفورماتور کم تلفات (26 مهر 1400)

لیست قیمت ترانسفورماتور کم تلفات ایران ترانسفو به طور کلی شامل ترانسفورماتورهایی می شود که به درخواست توانیر به صورت سه فاز تهیه می شوند. شما می توانید به صورت اختصاصی به لیست قیمت ایران ترانسفو این محصولات مراجعه نمایید ولی به صورت اختصاصی در اینجا به تفکیک ولتاژ ورودی این لیست قیمت ها آورده شده اند. ترانسفورماتورهای کم تلفات ایران ترانسفو دارای دو سری ولتاژ ورودی هستند که شامل ولتاژ ورودی 20 کیلو ولت و 30 کیلو ولت می باشد و قدرت نامی این محصولات از 25 تا 2000 کیلو ولت آمپر قابل تغییر خواهد بود. البته لازم به ذکر است که این ترانس کم تلفات در نوع ترانسفورماتور توزیع دارای منبع انبساط و نوع ترانسفورماتور هرمتیک ساخته می شود به همین خاطر به صورت جداگانه آورده می شوند.

لیست قیمت ترانس کم تلفات 20KV (26 مهر 1400)

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت رسمی ایران ترانسفو (ریال)
1 ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 20 25 20  294,602,000
2 ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 20 50 20  458,640,000
3 ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 20 75 20  602,097,000
4 ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 20 100 20  720,075,000
5 ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 20 125 20  944,040,000
6 ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 20 160 20  1,052,607,000
7 ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 20 200 20  1,177,142,000
8 ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 20 250 20  1,328,791,000
9 ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 20 315 20  1,629,452,000
10 ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 20 400 20  1,881,249,000
11 ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 20 500 20  2,608,683,000
12 ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 20 630 20  3,137,850,000
13 ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 20 800 20  3,660,794,000
14 ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 20 1000 20  4,218,848,000
15 ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 20 1250 20  4,731,513,000
16 ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 20 1600 20  5,820,281,000
17 ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 20 2000 20  6,823,753,000
0 0 0

لیست قیمت ترانس کم تلفات 33KV (26 مهر 1400)

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت رسمی ایران ترانسفو (ریال)
1 ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 30 25 30  422,469,000
2 ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 30 50 30  651,452,000
3 ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 30 75 30  863,019,000
4 ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 30 100 30   967,999,000
5 ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 30 125 30   1,188,947,000
6 ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 30 160 30   1,304,896,000
7 ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 30 200 30   1,512,843,000
8 ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 30 250 30   1,617,588,000
9 ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 30 315 30   1,875,724,000
10 ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 30 400 30   2,330,727,000
11 ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 30 500 30    3,066,869,000
12 ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 30 630 30   3,756,227,000
13 ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 30 800 30   4,382,603,000
14 ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 30 1000 30   5,338,438,000
15 ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 30 1250 30   5,891,801,000
16 ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 30 1600 30   7,913,741,000
17 ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 30 2000 30   9,146,149,000
0 0 0

لیست قیمت ترانس کم تلفات هرمتیک 20KV (26 مهر 1400)

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت رسمی ایران ترانسفو (ریال)
1 ترانسفورماتور کم تلفات 25KVA هرمتیک 25 20  375,278,000
2 ترانسفورماتور کم تلفات 50KVA هرمتیک 50 20   563,161,000
3 ترانسفورماتور کم تلفات 75KVA هرمتیک 75 20   733,602,000
4 ترانسفورماتور کم تلفات 100KVA هرمتیک 100 20   876,641,000
5 ترانسفورماتور کم تلفات 125KVA هرمتیک 125 20   1,092,671,000
6 ترانسفورماتور کم تلفات 160KVA هرمتیک 160 20   1,204,783,000
7 ترانسفورماتور کم تلفات 200KVA هرمتیک 200 20   1,301,284,000
8 ترانسفورماتور کم تلفات 250KVA هرمتیک 250 20   1,512,779,000
9 ترانسفورماتور کم تلفات 315KVA هرمتیک 315 20   1,774,726,000
10 ترانسفورماتور کم تلفات 400KVA هرمتیک 400 20   2,132,161,000
11 ترانسفورماتور کم تلفات 500KVA هرمتیک 500 20   2,889,304,000
12 ترانسفورماتور کم تلفات 630KVA هرمتیک 630 20   3,444,084,000
13 ترانسفورماتور کم تلفات 800KVA هرمتیک 800 20   4,031,528,000
14 ترانسفورماتور کم تلفات 1000KVA هرمتیک 1000 20   4,758,010,000
15 ترانسفورماتور کم تلفات 1250KVA هرمتیک 1250 20   5,368,556,000
16 ترانسفورماتور کم تلفات 1600KVA هرمتیک 1600 20   6,851,112,000
17 ترانسفورماتور کم تلفات 2000KVA هرمتیک 2000 20   7,991,413,000
0 0 0

لیست قیمت ترانس کم تلفات هرمتیک 33KV (26 مهر 1400)

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت رسمی ایران ترانسفو (ریال)
1 ترانسفورماتور کم تلفات 25KVA هرمتیک ردیف 33 25 30 437,143,000
2 ترانسفورماتور کم تلفات 50KVA هرمتیک ردیف 33 50 30 615,452,000
3 ترانسفورماتور کم تلفات 75KVA هرمتیک ردیف 33 75 30 944,674,000
4 ترانسفورماتور کم تلفات 100KVA هرمتیک ردیف 33 100 30 1,005,283,000
5 ترانسفورماتور کم تلفات 125KVA هرمتیک ردیف 33 125 30 1,241,790,000
6 ترانسفورماتور کم تلفات 160KVA هرمتیک ردیف 33 160 30 1,428,141,000
7 ترانسفورماتور کم تلفات 200KVA هرمتیک ردیف 33 200 30 1,555,079,000
8 ترانسفورماتور کم تلفات 250KVA هرمتیک ردیف 33 250 30 1,700,136,000
9 ترانسفورماتور کم تلفات 315KVA هرمتیک ردیف 33 315 30 1,981,244,000
10 ترانسفورماتور کم تلفات 400KVA هرمتیک ردیف 33 400 30 2,437,199,000
11 ترانسفورماتور کم تلفات 500KVA هرمتیک ردیف 33 500 30  3,268,668,000
12 ترانسفورماتور کم تلفات 630KVA هرمتیک ردیف 33 630 30 3,951,475,000
13 ترانسفورماتور کم تلفات 800KVA هرمتیک ردیف 33 800 30 4,586,613,000
14 ترانسفورماتور کم تلفات 1000KVA هرمتیک ردیف 33 1000 30 5,511,543,000
15 ترانسفورماتور کم تلفات 1250KVA هرمتیک ردیف 33 1250 30 6,108,730,000
16 ترانسفورماتور کم تلفات 1600KVA هرمتیک ردیف 33 1600 30 8,398,526,000
17 ترانسفورماتور کم تلفات 2000KVA هرمتیک ردیف 33 2000 30 9,290,618,000
0 0 0

لیست قیمت ترانسفورماتور توزیع روغنی (26 مهر 1400)

محصولاتی که در این لیست قیمت ترانس برق سه فاز قرار می گیرند شامل تمامی ترانسفورماتورهای توزیع نرمالی هستند که توسط شرکت ایران ترانسفو تولید می شود. لازم به خاطر نشان کردن است که این سری از محصولات در دو دسته ولتاژ ورودی 11 کیلو ولت و 33 کیلو ولت قرار گرفته و سری 11 کیلو ولت شامل 17 مدل و سری 30 کیلو ولت شامل 15 مدل می باشد. در زیر نیز به صورت جداگانه قیمت این محصولات آورده شده است. توجه داشته باشید که این محصولات تفاوتی که با انواع کم تلفات دارند در میزان افت انرژی و هدر رفت آن است در غیر این صورت از نظر ساختاری یکسانند.

لیست قیمت ترانس توزیع روغنی نرمال 11KV (26 مهر 1400)

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت رسمی ایران ترانسفو (ریال)
1 ترانسفورماتور روغنی نرمال 25KVA ردیف 11 25 10   308,688,000
2 ترانسفورماتور روغنی نرمال 50KVA ردیف 11 50 10   453,115,000
3 ترانسفورماتور روغنی نرمال 75KVA ردیف 11 75 10   594,343,000
4 ترانسفورماتور روغنی نرمال 100KVA ردیف 11 100 10   680,952,000
5 ترانسفورماتور روغنی نرمال 125KVA ردیف 11 125 10   912,556,000
6 ترانسفورماتور روغنی نرمال 160KVA ردیف 11 160 10   943,301,000
7 ترانسفورماتور روغنی نرمال 200KVA ردیف 11 200 10   1,068,742,000
8 ترانسفورماتور روغنی نرمال 250KVA ردیف 11 250 10   1,162,211,000
9 ترانسفورماتور روغنی نرمال 315KVA ردیف 11 315 10   1,369,246,000
10 ترانسفورماتور روغنی نرمال 400KVA ردیف 11 400 10   1,602,684,000
11 ترانسفورماتور روغنی نرمال 500KVA ردیف 11 500 10   1,982,010,000
12 ترانسفورماتور روغنی نرمال 630KVA ردیف 11 630 10   2,461,266,000
13 ترانسفورماتور روغنی نرمال 800KVA ردیف 11 800 10   3,011,089,000
14 ترانسفورماتور روغنی نرمال 1000KVA ردیف 11 1000 10   3,523,127,000
15 ترانسفورماتور روغنی نرمال 1250KVA ردیف 11 1250 10   4,243,347,000
16 ترانسفورماتور روغنی نرمال 1600KVA ردیف 11 1600 10   5,268,543,000
17 ترانسفورماتور روغنی نرمال 2000KVA ردیف 11 2000 10   6,313,035,000
0 0 0

لیست قیمت ترانس توزیع روغنی نرمال 33KV (26 مهر 1400)

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت رسمی ایران ترانسفو (ریال)
1 ترانسفورماتور روغنی نرمال 25KVA ردیف 33 25 30   374,475,000
2 ترانسفورماتور روغنی نرمال 50KVA ردیف 33 50 30   580,362,000
3 ترانسفورماتور روغنی نرمال 100KVA ردیف 33 100 30   785,623,000
4 ترانسفورماتور روغنی نرمال 125KVA ردیف 33 125 30   993,011,000
5 ترانسفورماتور روغنی نرمال 200KVA ردیف 33 200 30   1,232,676,000
6 ترانسفورماتور روغنی نرمال 250KVA ردیف 33 250 30   1,326,079,000
7 ترانسفورماتور روغنی نرمال 315KVA ردیف 33 315 30   1,465,205,000
8 ترانسفورماتور روغنی نرمال 400KVA ردیف 33 400 30   1,694,575,000
9 ترانسفورماتور روغنی نرمال 500KVA ردیف 33 500 30   2,087,144,000
10 ترانسفورماتور روغنی نرمال 630KVA ردیف 33 630 30   2,547,057,000
11 ترانسفورماتور روغنی نرمال 800KVA ردیف 33 800 30   3,185,965,000
12 ترانسفورماتور روغنی نرمال 1000KVA ردیف 33 1000 30   3,752,073,000
13 ترانسفورماتور روغنی نرمال 1250KVA ردیف 33 1250 30   4,345,069,000
14 ترانسفورماتور روغنی نرمال 1600KVA ردیف 33 1600 30   5,342,720,000
15 ترانسفورماتور روغنی نرمال 2000KVA ردیف 33 2000 30   6,660,613,000
0 0

لیست قیمت ترانسفورماتور توزیع خشک سه فاز (26 مهر 1400)

ترانسفورماتور خشک مطابق استاندارد IEC 60076-11 به صورت رزین اندود ساخته می شود و از مناسب ترین گزینه ها برای توزیع انرژی برق با درجه ایمنی بالا به حساب می آیند چرا که این سری از ترانسفورماتورها قابلیت آتش سوزی ندارند. از طرفی به دلیل عدم نشت مواد آلوده کننده برای محیط زیست نیز مناسبند. این سری در ولتاژ ورودی 20 کیلو ولت دارای 13 مدل محصول می باشد و قدرت نامی آن بین 100 تا 2500 کیلو ولت آمپر قابل تغییر است.

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت رسمی ایران ترانسفو (ریال)
1 ترانسفورماتور خشک 100 KVA ردیف 20 100 20 1,841,392,000
2 ترانسفورماتور خشک 200 KVA ردیف 20 200 20 1,948,580,000
3 ترانسفورماتور خشک 250 KVA ردیف 20 250 20 2,033,172,000
4 ترانسفورماتور خشک 315 KVA ردیف 20 315 20 2,248,567,000
5 ترانسفورماتور خشک 400 KVA ردیف 20 400 20 2,348,921,000
6 ترانسفورماتور خشک 500 KVA ردیف 20 500 20 2,632,492,000
7 ترانسفورماتور خشک 630 KVA ردیف 20 630 20 3,404,114,000
8 ترانسفورماتور خشک 800 KVA ردیف 20 800 20 4,058,606,000
9 ترانسفورماتور خشک 1000 KVA ردیف 20 1000 20 4,725,321,000
10 ترانسفورماتور خشک 1250 KVA ردیف 20 1250 20 5,505,928,000
11 ترانسفورماتور خشک 1600 KVA ردیف 20 1600 20 6,641,639,000
12 ترانسفورماتور خشک 2000 KVA ردیف 20 2000 20 8,016,508,000
13 ترانسفورماتور خشک 2500 KVA ردیف 20 2500 20 9,358,010,000
0 0 0

لیست قیمت ترانسفورماتور هرمتیک سه فاز (26 مهر 1400)

آخرین سری از محصولات ترانس برق سه فاز، لیست قیمت ترانسفورماتور هرمتیک است که جزو دسته ترانسفورماتور توزیع نرمال قرار می گیرد و دارای 16 مدل با توان نامی 25 تا 1600 کیلو ولت آمپر با ولتاژ ورودی 20 کیلو ولت می باشد که مشتریان گرامی می توانند با کلیک بر روی نام هر محصول از جزییات آنها آگاه گردند.

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت رسمی ایران ترانسفو (ریال)
1 ترانسفورماتور هرمتیک 25KVA ایران ترانسفو 25 20 380,000,000
2 ترانسفورماتور هرمتیک 50KVA ایران ترانسفو 50 20 551,630,000
3 ترانسفورماتور هرمتیک 75KVA ایران ترانسفو 75 20 744,487,000
4 ترانسفورماتور هرمتیک 100KVA ایران ترانسفو 100 20 838,380,000
5 ترانسفورماتور هرمتیک 125KVA ایران ترانسفو 125 20 1,123,796,000
6 ترانسفورماتور هرمتیک 160KVA ایران ترانسفو 160 20 1,156,614,000
7 ترانسفورماتور هرمتیک 200KVA ایران ترانسفو 200 20 1,261,234,000
8 ترانسفورماتور هرمتیک 250KVA ایران ترانسفو 250 20 1,398,621,000
9 ترانسفورماتور هرمتیک 315KVA ایران ترانسفو 315 20 1,626,748,000
10 ترانسفورماتور هرمتیک 400KVA ایران ترانسفو 400 20 1,898,412,000
11 ترانسفورماتور هرمتیک 500KVA ایران ترانسفو 500 20 2,333,173,000
12 ترانسفورماتور هرمتیک 630KVA ایران ترانسفو 630 20 2,933,919,000
13 ترانسفورماتور هرمتیک 800KVA ایران ترانسفو 800 20 3,735,145,000
14 ترانسفورماتور هرمتیک 1000KVA ایران ترانسفو 1000 20 4,388,081,000
15 ترانسفورماتور هرمتیک 1250KVA ایران ترانسفو 1250 20 5,122,225,000
16 ترانسفورماتور هرمتیک 1600KVA ایران ترانسفو 1600 20 6,121,639,000
0 0 0

 

شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر لیست قیمت ایران ترانسفو، لیست قیمت ترانسفورماتور توزیع ایران ترانسفو، لیست قیمت ترانسفورماتور تک فاز ایران ترانسفو و البته لیست قیمت ترانسفورماتور کم تلفات ایران ترانسفو را به صورت جداگانه در صفحات اختصاصی آنها دنبال نمایید.

شیرآلات نمونه برداری، تصفیه و تخلیه روغن ترانسفورماتور سه فاز ایران ترانسفو

در ترانسفورماتورهای توزیع روغن علاوه بر وظیفه اصلی خود یعنی انتقال حرارت می بایست عایق الکتریکی لازم را برای ترانس فرآهم آورد و از همین رو نیاز است که به صورت دوره ای نگهداری شود. در نتیجه برای نمونه گیری و تست روغن، تصفیه و یا تعویض روغن، روی مخزن ترانسفورماتور شیرآلاتی در نظر گرفته شده اند که فرد بهره بردار بتوانند به راحتی عمل نمونه گیری و تصفیه را انجام دهد. به طور معمول شیر نمونه برداری و تخلیه ای بر اساس استاندارد DIN42551 در ترانسفورماتور توزیع در پایین ترین قسمت مخزن تعبیه می شود و مغزی این شیر از دو سوراخ با قطرهای کوچک و بزرگ بهره می برد که قطر کوچک برای نمونه گیری و قطر بزرگ برای تخلیه کامل روغن و متصل کردن رابط برای تصفیه روغن است. برای باز و بسته کردن مغزی شیر از آچار آلن استفاده می شود و برای ترانسفورماتورهای دارای حجم روغن زیاد و یا بنا به درخواست مشتری، برای تصفیه و نمونه گیری از سطوح بالا و پایین در مخزن، شیر جداگانه لحاظ می شود. معمولا این شیرها دارای اتصال فلنچی یا پیچی هستند و از این رو نتایج به دست آمده از نمونه گیری در سطح بالا و پایین روغن به وضعیت واقعی روغن نزدیک تر است.

پرسشهای متداول لیست قیمت ترانسفورماتور سه فاز ایران ترانسفو (26 مهر 1400)

  1. آخرین تاریخ انتشار لیست قیمت ترانسفورماتور سه فاز ایران ترانسفو چه زمانی است؟ لیست قیمت ایران ترانسفو در تاریخ 1400/02/04 منتشر شده است و برای اطلاع عموم توسط شرکت ایران ترانسفو عرضه گردیده است.
  2. آیا نیاز است ارزش افزوده را به قیمت این لیست قیمت ایران ترانسفو اضافه نمایید؟ خیر، نیاز نیست، چرا که این لیست قیمت شامل قیمت ترانسفورماتور برای مصرف کنندگان به همراه ارزش افزوده است.
  3. آیا هزینه حمل و نقل محصول در لیست قیمت ترانسفورماتور سه فاز محاسبه شده است؟ خیر، خریداران می بایست توجه داشته باشند که به هنگام برآورد قیمت می بایست به قیمت ترانس مورد نظر خود هزینه حمل و نقل به محل مورد نظر خود را نیز اضافه نمایند.
  4. محصولاتی که در این لیست قیمت ترانسفورماتور سه فاز آمده است شامل چه مواردی است؟ محصولاتی که در این لیست قیمت به آنها پرداخته شده است شامل تمامی ترانسفورماتورهای سه فاز تولید شده توسط ایران ترانسفو می باشد که به طور کلی در انواع ترانسفورماتور توزیع نرمال، هرمتیک، کم تلفات و خشک دسته بندی می شوند.
  5. چطور می توانید ترانسفورماتور مد نظر خود را بخرید؟ برای خرید ترانس مورد نظر خود پیشنهاد می نماییم که با شماره های موجود در وبسایت گستره آبی تماس حاصل فرمایید، مشاورین ما شما را در زمینه خرید و انتخاب ترانسفورماتور مناسب راهنمایی خواهند کرد.